งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และสะพานข้ามถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนสาย ค7 ผังเมืองชลบุรีรายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และสะพานข้ามถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนสาย ค7 ผังเมืองชลบุรี 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
ผังเมืองรวม ถนนสาย ค.7 เมืองชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวงชนบท 
มูลค่างาน
347,000,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และสะพานข้ามถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนสาย ค7 ผังเมืองชลบุรี