งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชารายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มูลค่างาน
137,890,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 3 หลัง มีดาดฟ้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกัน