งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และอาคารประกอบ) โครงการประแสร์รายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และอาคารประกอบ) โครงการประแสร์ 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
โครงการประแสร์ จังหวัดระยอง 
ผู้ว่าจ้าง
กรมชลประทาน 
มูลค่างาน
212,000,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ) โครงการประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง