งานก่อสร้างถนนตามผังเมืองถนนสาย ค.7 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรีรายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างถนนตามผังเมืองถนนสาย ค.7 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
ผังเมืองรวม ถนนสาย ค.7 เมืองชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวงชนบท 
มูลค่างาน
185,000,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ค7 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 3.717 กิโลเมตร (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+717) ผิวจราจร Asphaltic Concrete และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 19.00 เมตร