งานก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำประแสร์ และสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์รายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำประแสร์ และสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
อำเภอแกลง จ.ระยอง 
ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวงชนบท 
มูลค่างาน
318,499,055.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ทางยกระดับเชิงลาดสะพาน) ความยาว 1,200 เมตร ประกอบด้วยช่วงพื้นสะพาน (SPAN LENGTH) (58x10)+(62x10) เมตร และสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ความยาว 889.60 เมตร ประกอบด้วยช่วงพื้นสะพาน (SPAN LENGTH) (1x21.80)+(3x23.00)+(1x25.50)+(1x28.00)+(1x25.50)+(6x23.00)+(1x24.50)+(1x44.00)+(3x50.00)+(1x44.00)+(1x38.00)+(1x24.50)+(3x23.00)+(2x25.50)+(5x23.00)+(1x21.80) เมตร