งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตลาดหนองมน - อำเภอบางละมุง ตอน 2รายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตลาดหนองมน - อำเภอบางละมุง ตอน 2 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวง 
มูลค่างาน
447,568,968.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอน 2 ระหว่าง กม.123+700.000 - กม.126+300.000 ระยะทางยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นพิเศษ รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานติดตั้งไฟกระพริบบนทางหลวง