เริ่มแล้ววันนี้! มาตรากระตุ้นอสังหาฯ ลดค่าโอน-จำนอง

หลังจากรอคอยกันมาซักระยะ ล่าสุดกรมที่ดินก็ได้ออกประกาศมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ว่าด้วยเรื่อง “การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์” อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ กรมที่ดินประกาศผ่านเว็บไซต์ www.dol.go.th ระบุว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 เห็นชอบมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ และเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจำนวน 3 ฉบับ เพื่อลดค่าธรรมเนียมสำหรับสนับสนุนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บัดนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2558-28 เมย. 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
หลักเกณฑ์การลดค่าธรรมเนียมโอนและจำนอง
การจดทะเบียนจะต้องเป็นการซื้อขายและการจำนองเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายปัจจุบันร้อยละ 2 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ลดเหลือร้อยละ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจำนองที่มีต่อมาจากการซื้อขายปัจจุบันร้อยละ 1 ของราคาจำนอง ลดเหลือร้อยละ 0.01 ของราคาจำนอง อาคารที่อยู่อาศัยและที่ดินที่มิได้อยู่โครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสรรที่ดินของเอกชนหรือของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล จะต้องเป็นการขายและจำนองบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ โดยไม่รวมที่ดินด้วย หรือเป็นการขายและจำนองบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดิน แต่ถ้าเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่าจะไม่ได้รับการลดค่าธรรมเนียม อาคารและที่ดินที่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดสรรที่ดินของเอกชนหรือของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล จะต้องเป็นการขายและจำนองที่ดินเปล่า หรือเป็นการขายและจำนองที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์ กรณีที่เป็นห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด จะต้อง 6.1 ) เป็นการขายและจำนองห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดที่ได้มีการจดทะเบียนอาคารชุดแล้ว แต่ยังไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด หรือ 6.2 ) เป็นการขายและจำนองห้องชุดเป็นห้องๆ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว
ที่มา http://thinkofliving.com/