งานถนน งานทาง

การพัฒนาการขนส่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทางบริษัทฯ ได้เข้าประมูลงานจากภาครัฐ และได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการ ประเภทงานก่อสร้างและงานสะพานชั้นพิเศษ

งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตลาดหนองมน - อำเภอบางละมุง ตอน 2

มูลค่างาน 447,568,968.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอน 2 ระหว่าง กม.123+700.000 - กม.126+300.000 ระยะทางยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นพิเศษ รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานติดตั้งไฟกระพริบบนทางหลวง

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างถนนตามผังเมืองถนนสาย ค.7 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี

มูลค่างาน 185,000,000.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ค7 ผังเมืองรวมเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 3.717 กิโลเมตร (จากกม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+717) ผิวจราจร Asphaltic Concrete และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 19.00 เมตร

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - หนองกระเสริม

มูลค่างาน 384,200,000.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - หนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4.983 กิโลเมตร

ดูรายละเอียด