งานอาคาร

ทางบริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนมากมาย เช่น อาคารแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลชลบุรี บางแสนรอยัลซีพาเลซ คอนโดมิเนียม 16 ชั้น อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

มูลค่างาน 144,447,820.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หมูที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และค่าก่อสร้างอาคาร หอประชุม และโรงอาหารเป็นอาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกัน

ดูรายละเอียด

อาคารโรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท

มูลค่างาน 300,000,000.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างอาคารอาคารโรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 7 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกัน

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

มูลค่างาน 137,890,000.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารสูง 5 ชั้น จำนวน 3 หลัง มีดาดฟ้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกัน

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

มูลค่างาน 222,700,000.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ค.ส.ล สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยอาคาร 12,645 ตารางเมตร

ดูรายละเอียด