งานสะพาน

การพัฒนาการขนส่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทางบริษัทฯ ได้เข้าประมูลงานจากภาครัฐ และได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการ และกรมทางหลวงชนบท ประเภทงานก่อสร้างและงานสะพานชั้นพิเศษ

งานก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำประแสร์ และสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์

มูลค่างาน 318,499,055.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างงานก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ทางยกระดับเชิงลาดสะพาน) ความยาว 1,200 เมตร ประกอบด้วยช่วงพื้นสะพาน (SPAN LENGTH) (58x10)+(62x10) เมตร และสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ความยาว 889.60 เมตร ประกอบด้วยช่วงพื้นสะพาน (SPAN LENGTH) (1x21.80)+(3x23.00)+(1x25.50)+(1x28.00)+(1x25.50)+(6x23.00)+(1x24.50)+(1x44.00)+(3x50.00)+(1x44.00)+(1x38.00)+(1x24.50)+(3x23.00)+(2x25.50)+(5x23.00)+(1x21.80) เมตร

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่งทะเล

มูลค่างาน 209,800,000.00 บาท

อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง

ดูรายละเอียด

งานก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และสะพานข้ามถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนสาย ค7 ผังเมืองชลบุรี

มูลค่างาน 347,000,000.00 บาท

ดำเนินการงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนมิตรสัมพันธ์ และสะพานข้ามถนนสุขุมวิท ตามแนวถนนสาย ค7 ผังเมืองชลบุรี

ดูรายละเอียด